جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

جدول زمانبندی برگزاری  انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

 

فایل های خبر
حجم فایل : 1387 KB